Bilim

Düşünce Deneyi Nedir : Bilinmeyene Işık Tutun

Düşünce deneyi, bir varsayımı veya hipotezi aydınlatmaya çalışmak için uygulanan analitik düşünme yöntemidir. Varsayım ve Hipotezler, deneysel olarak genel geçerliliği somut bir biçimde ortaya konulamayan soyut düşüncelerin birer ürünüdür. Ancak soyut olmalarından hareketle Varsayım ve Hipotezler hakkında, mantık veya bilimdışı oldukları algılanmamalıdır. Günümüzün bilim dünyasında Varsayım ve Hipotezler, var olan bilimsel verilerin ışığında ortaya çıkan düşüncelerdir. Bu varsayım ve hipotezler düşünce deneyleri sonucunda ortaya çıkar. Örnek veremiz gerekirse; Evrim bir yasadır. Evrim Teorileri ise bir yasa olan Evrim’in nasıl işlediğini açıklamaya çalışan teorilerdir. Örnek olarak Abiyogenez, Evrim yasasının nasıl işlediği ile ilgili hipotezlerini ortaya koyar.  Aristo ile başlayıp,   Lou...

Yapay Zeka ile İnsan Zekasını Kıyaslamak İmkansız. Henüz!

Yapay Zeka ile İnsan konusunu irdelemeden “Zeka nedir” öncelikle bunu tanımlamamız gerekir.  Stephen Hawkings’in dediği gibi “Zeka, değişime ayak uydurabilme potansiyelidir”. Yaşarken deneyimlediğimiz, karşımıza çıkan her değişken; çözülmesi gereken bir yeni problemdir. Bu problemler, bir şiirde veya romanda şairin bize vermeye çalıştığı düşünceyi analiz etmek veya karakterlerin iç dünyaları ve karakterleri ile ilgili sonuçlara varmak da olabilir.  Beynimiz, nefes almak/yürümek veya organların temel fonksiyonlarını otonom olarak gerçekleştirirken zekaya ihtiyaç duymaz. Ancak, yürümek/koşmak gibi üzerinde düşünmeden uygulayabildiğimiz otonom hareketler olsalar da herhangi bir spor dalı söz konusu olduğunda bu otonom hareketler, otonom olmaktan çıkar edinilmiş bilgi ve tecrübelerle birleşir,...

Yıldızlar Nasıl Oluşur : Güneşin Doğumu

Yıldızlar doğar, büyür ve sonunda ölür. Yıldızların yaşlandıkça (veya nasıl geliştikleri) tam olarak nasıl değiştikleri, doğumda ne kadar büyük olduklarına bağlıdır. Büyük gaz bulutlarının yer çekimi altında sıkışıp içine çöktüğünde, artan basınç ve sıcaklık ile yıldızlar doğar. (Günümüzde bu gaz bulutlarını, modern bilimin “Bulutsu” adını verdiği isimle tanıyorsunuz.)  Bir ön yıldız (bebek yıldız) oluşana kadar gittikçe daha fazla gaz ve toz toplayan sıcak bir çekirdek oluştururlar. Etrafta sadece az miktarda gaz varsa, o zaman sadece küçük bir yıldız oluşur; çok miktarda gaz varsa, o zaman büyük bir yıldız oluşacaktır. Genellikle, gaz bulutları,  bu bulutun parçalara ayrılması için yeterince büyüktür. Böylece bir durumda çeşitli boyutlarda birden fazla da yıldız oluşabilir. İkili yıldız ...

İd , Alt Benlik, İlkel Benlik Nedir?

Latince bir kelime olan id teriminin kökeni, erken psikosomatik tıbbın öncülerinden Georg Groddeck tarafından yazılan “Das Buch vom Es” adlı eserine dayanmaktadır. Latince’de “id” kelimesi nötr üçüncü tekil şahıs zamiri olarak kullanılmaktadır. İd; beslenme, cinsellik, kendini koruma içgüdüleri ile sergilenen zihnin en ilkel ihtiyaç dürtülerini temsil eder. İnsan psikolojisinde oluşan cinsellik ve saldırganlık içtepileri id etrafında şekillenir; açlık, cinsellik, boşaltım gibi isteklerimizin temelinde o vardır. Freud’a göre yeni doğan bir bebek saf ID’den oluşmaktadır. Ego ve Süperego ‘dan muaf bir bebek, fizyolojik ihtiyaçlarının derhal giderilmesini ister. Karnı aç olduğu için morarana kadar ağlayan bir bebeği gözünüzün önüne getirin. Daha ne olduğunu dahi bilmemektedir; ancak içgüdüsel ...