İçeriği sosyal hesaplarında paylaş

BİLİM / Genel

Düşünce Deneyi Nedir : Bilinmeyene Işık Tutun

Düşünce Deneyi Nedir : Bilinmeyene Işık Tutun

Düşünce deneyi, bir varsayımı veya hipotezi aydınlatmaya çalışmak için uygulanan analitik düşünme yöntemidir. Varsayım ve Hipotezler, deneysel olarak genel geçerliliği somut bir biçimde ortaya konulamayan soyut düşüncelerin birer ürünüdür. Ancak soyut olmalarından hareketle Varsayım ve Hipotezler hakkında, mantık veya bilimdışı oldukları algılanmamalıdır. Günümüzün bilim dünyasında Varsayım ve Hipotezler, var olan bilimsel verilerin ışığında ortaya çıkan düşüncelerdir. Bu varsayım ve hipotezler düşünce deneyleri sonucunda ortaya çıkar. Örnek veremiz gerekirse; Evrim bir yasadır. Evrim Teorileri ise bir yasa olan Evrim’in nasıl işlediğini açıklamaya çalışan teorilerdir. Örnek olarak Abiyogenez, Evrim yasasının nasıl işlediği ile ilgili hipotezlerini ortaya koyar.  Aristo ile başlayıp,   Louis Pasteur ve Charles Darwin ve bu isimleri takip eden daha nicelerinin yapmış olduğu Düşünce Deneyleri sonucu günümüzdeki Abiyogenez Hipotezi orta konmuştur.

Abiyogenez üzerinde bugün halen yapılmakta olan deneysel ve gözleme dayalı onlarca çalışma yürütülmektedir. Öyle ki; bir düşünce deneyi ile başlayıp, bir Hipotez haline gelen Abiyogenez;  üzerinde bugün deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Kim bilir yakın bir gelecekte Abiyogenez, Hipotez olmaktan çıkıp bir Teori halini dahi alabilir.

Zeka gerektiren bir soru, elbette ki zeka ile çözülebilir

Evrende, İnsanoğlunun cevaplanmasını dört gözle beklediği sayısız problem var. Ölçülebilir, Test edilebilir/Sınanabilir olan tüm problemleri deneysel olarak zaten ortaya koyabiliyoruz. Ancak ölçülmesi, test edilebilmesi günümüzün bilimi ile şuan için mümkün olmayan soyut kavramlar hakkında varsayımlarda bulunabilmek, bu soyut kavramlarla ilgili hipotezler üretebilmek; günümüz fiziksel evrenini ne kadar yakından tanıdığımız, ne kadar özgür düşünceli olduğunumuz ve elbete ne kadar hayal gücümüz olduğu ile doğrudan ilişkilidir.  Eğer Evrim Yasasının ne olduğunu bilemezsek, bu Evrim yasasının işleyişi üzerine Abiyogenez gibi bir hipotez ortaya koyabilmemiz mümkün olamazdı.

Özgür Düşünce ve Hayalgücü

Geçmişin, Dünya Tarihine damgasını vurmuş tüm o büyük Felsefecilerin ve Bilim İnsanlarının iki ortak yönü var. Bu iki ortak yönden biri “Özgür bir düşünce ve hayal gücüne sahip olmaları” bir diğeri ise bu düşüncelerini ispat etmeye olan hırsları/azimleridir. Bu iki ortak yön ile bugün, Dünyaya olan bakışımız bundan bir yüzyıl öncesindeki bakışımızdan farklı olabilmektedir. Bu özgür düşünce hayal gücü olmaksızın; günümüz dünyasının düz ve tüm güneş sisteminin etrafımızda hareket ettiği genel kanısı halen devam edebilirdi. Tüm Bilimsel veriler, analizler aksini söylüyor olmasına rağmen bugün halen Dünyanın düz olduğunu savunmakta olan Flat Earthers adlı kitlenin bu bilim dışı görüşlerini devam ettirebiliyor olmasının altında yatan sebep de yine bu Özgür Düşünce’den olan yoksunluktan ileri gelir. Dünyanın açıkça Düz olarak tanımlandığı/betimlendiği incil, inançlarına olan bağlılıklarından ötürü Özgür Düşünmelerine engel olur.

Özgür düşünce ve Hayalgücünün bu tür düşünce deneyleri için elzem olan bir temel taşı olarak düşünebiliriz.

İçeriği sosyal hesaplarında paylaş

Çok bilmeye meraklı, az bilen insan. Kimliği belirsiz admin kişisi.

Yorum Yazın