İçeriği sosyal hesaplarında paylaş

EĞİTİM

Excelde Gantt Chart (Gannt Diyagramı)

Excelde Gantt Chart (Gannt Diyagramı)

Bu yazımda Excelde Gantt Chart nasıl hazırlanır buna değineceğim. Sizlere ayrıca Excelde hazırladığım gelişmiş bir Gantt Diyagramı uygulamasını da aşağıdaki linkte veriyorum indirebilirsiniz. Dağıtım yapacaksanız şayet adımı alıntılayarak ve bu yazı adresini belirterek (link vererek) dilediğiniz yerde yayınlayabilirsiniz.

Şimdi konumuza dönelim. Buralara kadar geldiyseniz Gantt Chart (Gantt Diyagramı) nın ne olduğu konusunda bir fikriniz vardır diye düşünüyorum. Ancak konu hakkında hiç bilgisi olmayanlar için kısaca Gantt Chart Nedir bunu bir tanımlayalım. Zaten biliyorsanız sayfanın en altındaki indirme linki başlığına atlayın lütfen. İndireceğiniz dosya içerisinde yer alan PDF formatındaki Kullanım Rehberini de mutlaka okuyun. Rehberi okumadan bu gelişmiş diyagramı kullanmakta zorlanabilirsiniz.

Gantt Diyagramı Nedir?

Henry Gantt tarafından tasarlanan, iş yönetiminde planlılığı sağlamaya yönelik grafik çizelgelerdir.

Gantt birçok farklı çizelge oluşturdu.O çizelgelerini öyle tasarladı ki ustabaşları veya diğer idareciler çabukça; üretimin program dahilinde, programın ilerisinde veya programın arkasında olup olmadığı bilebilir duruma geldi. Bugün modern tasarım yazılımları bile bu önemli işlevi içerir.

Gantt, tamamlanması birçok günü gerektirecek olan emirlerden örneklem uzay oluşturur. Günlük dengeyi, her gün boyunca sıralar ve her parça veya her çalışma için sütunlar oluşturur.

Her sütunun üstünde ihtiyaç duyulup duyulmadığı tespit edilir. Uygun hücrelere girilen miktar parçalarının sayısı, her gün verilenir ve o parça için toplamsal veriler hesaplanır. Ağırlıklı yatay çizgiler emrin yapılmakta olduğu tarihi ve zamanı gösterir. Gantt’a göre, grafiksel günlük denge, “İşi programlamak ve kaydetmenin bir metodu”dur.

Gantt program çizelgesi yılın her ayını, haftasını ve gününü gösterir, renkli yatay çizgiler kullanır, parçaları ay boyunca üretim sırasıyla numaralar. Ek olarak, Her bir sıra bir iş operasyonuna karşılık gelir ve bu sıralar üretimi devam ve üretilmesi planlanan sıradaki işleri gösterir. Bu sisteme en uygun dizim, Gantt’ın oluşturduğu çizelgedir. Bu çizelgede makine çizelgeleme yüksek bir düzeydedir.

Üretim programlarının görünürlüğünü artırmak için süreçlerin bağımlılığını gösteren bir gösterim yöntemi 1896 yılında Karol Adamiecki tarafından tasarlandı, bu 1903’teki Gantt’ın tanımlamalarına benzerdi. Ancak Adamiecki buluşlarını bilindik batı dillerinde yayınlamadı; dolayısıyla Gantt’ın yöntemleri daha popüler oldu. Gantt, 1910-1915 yıllarında çalışmalarını daha da geliştirdi ve bu kuramlar Gantt’a atfedildi. Ufak değişikliklere uğramış Adamiecki’nin çizelgeleri bugün yaygın olarak Gantt çizelgeleri olarak bilinir.

GANTT CHART NERELERDE KULLANILIR?

A- PROJE PLANLAMA

Multitasking (Çoklu görev) gerektiren Projelerin iş planlarında, Projede hangi proje adımının planlanan sürenin gerisinde veya ilerisinde olduğunu ortaya koyarak, projenin genelinde bir gecikmeye sebep olmadan, ne tür aksiyonların alınması gerektiği ile ilgili size fikirler verir. Hangi adımların projenizde darboğaz yarattığı konusunda kesin fikirler edinirsiniz.

B- ÜRETİM PLANLAMA

Gantt Chart , Üretim planlama için biçilmiş bir kaftandır. Zekice kurgulanmış bir Gantt Diyagramı; üreteceğiniz işin birim üretim süresi, planlı/plansız duruş süreleri, yapılacak işin adedi, işe başlanan tarih, bitmesi arzu edilen tarih (termin tarihi) gibi doneleri kullanarak işin ne zaman üretilebileceğini net bir şekilde söyler.

Çünkü Gantt Diyagramı Yaşayan Bir Takvimdir

Hazırlayacağınız Gantt Diyagramını mutlaka bir takvim mantığıyla çalıştırmalısınız. Linkte hazırladığım Gantt Diyagramı örneğinde takvim alanı altında, her bir hücrenin, haftanın bir günü olarak kullanıldığını, her bir güne ait hücrenin ise Diyagrama girilen veriler ışığında üretim için gerekli sürenin bu hücreleri (Koşullu biçimlendirme ile) boyadığını/işaretlediğini göreceksiniz.

Bu tür bir Gantt Diyagramı uzun incelemeler yapmanızı gerektirmeden takvim üzerinde herhangi bir iş için geride mi yoksa ileride mi olduğunuzu size grafik olarak yansıtacaktır. Bu da işinizi kolaylaştırır.

C- ÜRETİM VERİMLİLİĞİ

Gantt Diyagramının bir diğer önemli yönü de Üretim Verimliliğini ortaya net bir şekilde koyabilmesidir. Sizlere üretim operasyonlarının birim süreleri, makine/istasyon verimliliği, planlı ve plansız duruşlarla ilgili veriler sunar.

GANTT DİYAGRAMI NASIL İŞLETİLMELİ?

Özellikle Üretim Planlama ve Üretim Verimliliği amacıyla kullanılacak Gantt Diyagramlarına bilgiler, iş alanında yaşanan imalat değişimleri (setup), planlı / plansız duruşlara (Enerji kesintileri, Elektriksel/Mekaniksel Arızalar, Bakım vs.) ait veriler düzenli olarak girilmelidir. Aksi halde Gantt Diyagramı zamanı geriden takip eden bir takvim halini alır.

SPP GANTT CHART REHBERİ

Sayfanın en altında indireceğiniz SPPGantt rehberini aşağıda veriyoruz. Aşağıda yazan her şey indireceğiniz dosya içerisindeki PDF dosyada da yazmaktadır.

A- STANDART ZAMAN

Gantt Diyagramının işlevselliğinden verimli bir şekilde faydalanabilmek için öncelikle işletme içerisinde standart imalat süreleri sağlanmalıdır.

Bunun için de, öncelikle üretim araçları üretim metoduna uygun Makina, program, yetkin bir operatör ve takım/program/gereç kullanımı ile üretim zamanlarının düşük bir sapma aralığında sürekliliği hedeflenmelidir.

B- ÜRETİM VERİMLİLİĞİ

Adam saat’in temel alındığı işletmelerde karlılık yüksek olabiliyor iken, üretim verimliliği ise düşük olabilir.

Bunun ana nedeni, birim tezgaha düşen çalışan sayısıdır. Üretimde karlılık artarken, üretim verimliliği de birim tezgaha düşen çalışan sayısının azalmasına paralel olarak düşer.

– Gantt Diyagramında Adam saat’in temel alındığı çalışma düzeninde Üretim verimliliği gerçeği yansıtamayacağından ötürü %100 alınamaz. Alınacak verimlilik değeri, üretimlerin takvimde ne zaman tamamlanabileceğinin sağlıklı bir şekilde grafiklendirilebilmesi için gerçeği yansıtmalıdır.

– Makine saat’in temel alındığı bir çalışma düzeninde ise tüm üretim araçlarının verimlilikleri Gantt Diyagramında %100 olarak alınır.

C- PLANLI DURUŞLAR

Makine bakım/onarım gibi planlı durumlar Gantt Diyagramına yansıtılmalıdır. Böylelikle planlı duruş süresi kadar işin planı takvimde ötelenerek, Gantt diyagramı üzerindeki iş takviminin sağlıklı işlemesi sağlanacaktır.

D- PLANSIZ DURUŞLAR

Enerji kesintisi, Arıza vb. Beklenmedik, işin aksamasına neden olacak plansız duruşlar yine planlı duruşlarda olduğu gibi Gantt Diyagramında belirtilerek Takvimin işlevselliği arttırılır.

E-İMALAT DEĞİŞİMLERİ (SETUP)

İmalat değişim süreleri bir standarta sahip ise standart süresi, standart değil ise fiili setup süreleri diyagramda belirtilir.

GENEL AYARLAR **ÖNEMLİ!

Uygulamayı kullanmaya başlamadan önce ilk kullanım için Ayarlar sayfasında; vardiya çalışma saati, verimlilik, hedef tarih sapma oranı, çalışma günleri, özellikle APC sistem (Otomatik palet çevrimi)  ile ilgili ayarlar yapılmalıdır.

  • APC, ayarı yapıldıktan sonra Diyagramı sadeleştirmek için tek palet olarak ayarlanmış üretim araçları için “TEK PALET” çift palet olarak ayarlanmış araçların satırlarını açmak için “ÇİFT PALET” tuşlarına basılarak işlem tamamlanır.

 

1- DİYAGRAMIN OLUŞTURULMASI

A- İŞİ TANIMLAMA

SPP sayfasında İş numarası, Operasyon kodu, Süresi, Termin adedi (Üretilmesi planlanan miktar) ve İşe fiilen başlama tarihi (GG.AA.YY SS:DD , ör: 01.01.2016 18:30) girilir.

B- DURUŞLARI TANIMLAMA

(İHTİYAÇ DUYULAN PERİYODLARLA GÜNLÜK, BİRKAÇ GÜNLÜK VEYA HAFTALIK OLARAK GİRİLİR)

Planlı, plansız duruş, enerji kesintisi ve setup saatleri varsa saat cinsinden belirtilir.

C- HEDEF TARİH

İşin tamamlanması için hedeflenen tarih girilir. Girilen hedef tarih “Kırmızı” çizgi ile Diyagram üzerinde görülür. Ve bu tarih aracılığı ile ihtiyaç olunan kapasite ve gecikme durumları ile ilgili tespitler SPP Chart tarafından otomatik olarak yapılır.

D- MEVCUT ÜRETİM

Mevcut çalışmakta olan işler ilk sırada yer alır. A ve B satırları her biri APC’ye (Otomatik Palet çevrimine) sahip makinalar için bir paleti temsil eder.  Bkz. GENEL AYARLAR Sayfa 3.

E- SIRADAKİ ÜRETİM

Mevcut üretim satırının altında sıralanan yeşil renkli 10 satırlık alanda,

Üretilmek üzere planlanan sırada üretim için bekleyen işler sıralanır. Sıralanan bu işler, mevcut işin ardından diyagram üzerindeki yerini alır.

2- VERİLERİN YORUMLANMASI

Diyagramın Okunması

Diyagram,  Mevcut üretim ve Sıradaki Üretimlerin tanımlanması ile “ÜRETİM HAFTALARI” altında oluşur. Oluşan yatay çizgilerin başlangıcı, mevcut üretim için işin başladığı tarihi gösterir, sıradaki üretimler için ise başlayacağı tarihleri gösterir.

Bir öncesinde planlanan mevcut iş’te meydana gelen aksamalar, tarihsel olarak hemen arkasından gelen sırada planlanmış olan işlerin diyagramlarına takvim üzerinde yansır.

Diyagram’da ister mevcut çalışan olsun ister sırada bekleyen, listeye alınmış olan her iş birbiriyle bağlantılıdır.

BİLDİRİMLER, başlığı altında olan alanda ise Kapasitenin mevcut koşullarla yeterli olup olmadığının bilgisi verilir.

GECİKME, başlığı altında  yer alan pozitif rakamlar; Kapasite’de olan boşluğu,

kırmızı renkle görülen negatif rakamlar ise kapasitedeki eksikliği gösterir.

Böylelikle Diyagramı yorumlayan kişi/kişiler, mevcut programda ne kadarlık bir kapasite eksikliği olduğu ve bunu kapasite fazlalığı olan bir başka Üretim aracına planlanması konusunda değerlendirmelerde bulunur.

SİM.TARİHİ, Girilen veriler ışığında hesaplanan işin bitiş tarih ve saatini gösterir.

SIRA TARİHİ, ise planlanmış sırada bekleyen işlerin başlayabileceği tarihi ve saati verir.

HFT, üretimin tamamlanacağı hafta sayısını verir.

SPP CHART GANTT DİYAGRAMINI İNDİRİN

İlk paragrafta da belirttiğim gibi eğer farklı kaynaklarda, web sayfalarında veya sosyal medya ağlarında paylaşacaksanız lütfen dağıtım yaparken Diyagram sahibinin “Ümit Ziya Dursoy” adıyla ve bu sayfanın adresine atıfta bulunarak paylaşınız.  Excelde gantt chart konusundaki düşüncelerinizi, sorularınızı yorum alanında belirtebilirsiniz.

İNDİR : SPP CHART (GANTT CHART)

RAR Şifresi: www.cokbiliyosun.com

İçeriği sosyal hesaplarında paylaş

Çok bilmeye meraklı, az bilen insan. Kimliği belirsiz admin kişisi.

2 Yorum

  1. İNDİKTEN SONRA AÇAMIYORUM RİCA ETSEM YARDIM EDEBİLİR MİSİNİZ

    • Merhaba. Nasıl bir sorunla karşılaşıyorsunuz? İndirdiğiniz dosyanın uzantısı xslb. Yani Excel’in Binary formatındaki dosyasıdır. Excel 2010 ve üzeri tavsiye edilir. Macro izinlerinizin açık olduğundan emin olun. Bu bahsettiğim yönergelere rağmen dosyayı halen açamıyorsanız şayet, ekranınızda varsa çıkan hata uyarısını lütfen iletin. Birlikte çözelim.

Yorum Yazın