İçeriği sosyal hesaplarında paylaş

Sağlık / YAŞAM

Ruam Hastalığı Nedir? Bulaşır mı? : Büyükadada 81 At İtlaf Edilince Akıllarda Bir Soru

Ruam Hastalığı Nedir? Bulaşır mı? : Büyükadada 81 At İtlaf Edilince Akıllarda Bir Soru

İLK OLARAK 2017 YILINDA TESPİT EDİLMİŞTİ!

Haberler sosyal medyada hızla yayılınca insanlar da doğal olarak Ruam Hastalığı Nedir bunu merak etmekteler.  Ruam Hastalığının Büyükadadaki atlarda varlığı ilk olarak 2017 yılında tespit edilmişti. Ancak konuyla ilgili gereken önlem alınmayarak yaygın hale gelince sağlıklı atlar da bu hastalıktan etkilendiler.

Ruam Hastalığı Nedir ?

Bu hastalık, sakağı ya da mankafa hastalığı olarak da isimlendirilmektedir. Ruam; başta at, merkep, katır gibi tek tırnaklılar olmak üzere, insan, kedi ve hayvanat bahçelerinde yaşayan yabani hayvanlarda görülen zoonoz bir hastalıktır. Merkep ve katırlarda akut, atlarda ise akut ve kronik olarak seyreder.

Solunum sistemi, iç organlar ve deride irinli nodül, ülser ve tek taraflı burun akıntısına sebep olur. irinli nodüller deride oluşur ve akıntı yaparlar. irinli nodül oluşumu ilerledikçe ülser meydana gelir. Akut formun kuluçka süresi yaklaşık 1 haftadır. Kronik formun kuluçka süresi ise çok daha uzundur.

Hastalığın etkeni Pseudomonas mallei’dir. Etkenin; fiziksel (ısı, ışık, kuruma) ve kimyasal ( dezenfektanlar ) maddeler ile kemoterapötiklere (antibiyotikler, sülfonamid ve çeşitli ilaçlar ) karşı direnci zayıftır. Su yalaklarında, ruam apsesi irininde, rutubetli ve karanlık yerlerde uzun süre canlı kalabilir.

RUAM HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?

Hayvanlarda yer alan rahatsızlıkların insanlara bulaşmasında genel olarak, insanların hayvanların etlerini tüketmesi en önemli sebep olmaktadır. Bazı kültürlerde at eti tüketiliyor olsa da ülkemizde genel olarak tüketilmeyen bir hayvandır. Bu aşamada, kaçak olarak getirilen at etlerini farkında olmadan yiyen kişilerde ruam hastalığı meydana gelebilir. Bunun yanı sıra hayvanların tımar takımlarının ya da benzeri eşyalarının temizlenmeden insanlar ile direkt temas etmesi durumunda bulaşabilmektedir. Araştırmalar, bulaşık sularının içilmesi ile de bu rahatsızlığın ortaya çıktığını göstermektedir. Bu sebeple at sahiplerinin çok dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerekir.

RUAM HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Hastalık hayvanlar arasında direkt ve indirekt yollarla bulaşır. Direkt bulaşma hasta hayvanların solunum havası, bulaşık suların içilmesi, kirli yataklık, tımar ve koşum takımlarının kullanılmasıyla meydana gelir. İnsanlar hastalığı enfekte hayvanlar ile temas sonucunda alırlar. Etken vücuda girdikten sonra, lokalizasyon yerine göre Burun, Akciğer veya Deri Ruamı ortaya çıkar.

Hastalık Atlarda Başlıca Üç Klinik Form Gösterir :

1- Akciğer Ruamı : Yavaş gelişen kronik akciğer bozuklukları ile karakterizedir. Solunum güçlüğü vardır, hastalar çabuk yorulur, kanlı burun akıntısı ve zayıflama görülür.

2- Burun Ruamı : Çoğunlukla tek taraflı serömüköz bir akıntıyla başlar, bu akıntı gittikçe irinli bir görünüm kazanır, bazen kan pıhtıları içerir. Mukozada önceleri mısır tanesi büyüklüğünde kırmızı lezyonlar meydana gelir. Kısa zamanda bunları rengi sararır, papül şeklini alır. Daha sonra yerlerinde ülserler meydana gelir. Bunlar çabuk yayılır ve birbirleriyle birleşerek kenarları kemirilmiş görüntüsü veren büyük ülserler oluşturarak derinleşirler. Kıkırdak doku nekroze olabilir. Zamanla ülserler oluşturarak derileşirler. Daha sonra ülserler yerlerinde yıldız şeklinde izler bırakarak iyileşirler. Çene altı lenf yumrusu hipertrofiktir.

3- Deri Ruamı : Deri ve derialtı dokularda ruam nodülleri görülür. Zamanla bu nodüllerin üzerindeki deri nekroze olur ve yüzlek ülserler meydana gelir. Deri altındaki dokularda oluşan nodüller apseleşebilir, fakat bu apseler dışa açılmaz etrafları kapsülle çevrili olarak bulunurlar.Ruamdan ölen hayvanların otopsisi yasaktır. Tanı için klinik semptomlara, alerjik, bakteriyolojik ve serolojik muayenelere başvurulur. Ruam tanısında kullanılan test Mallein Testidir.

RUAM HASTALIĞI TEDAVİSİ

İntradermal Mallein Testi için boyun derisi traş ve dezenfekte edilir, kompasla deri kalınlığı ölçülerek kaydı yapılır. Deri içine 0.2 cc Mallein enjekte edilir. Reaksiyon 72 saat sonra okunur. Değerlendirme şu şekilde yapılır; Mallein enjekte edilen yerdeki kalınlaşma 5 mm’ den fazla ise pozitif, 3-5 mm ise şüpheli, 0-2.9 mm ise negatif kabul edilir. Mallein testi uygulanan hayvanlara ancak testten iki ay sonra serolojik olarak muayene yapılmalıdır. Ruam hastalığının tedavisi insan ve hayvan sağlığı için tehlikeli olduğundan yasaklanmıştır. Hasta hayvanlar tazminatlı olarak itlaf edilirler.

İçeriği sosyal hesaplarında paylaş

Çok bilmeye meraklı, az bilen insan. Kimliği belirsiz admin kişisi.

Yorum Yazın